Cari Açık Nedir?

Cari Açık nedir? Cari Denge
Sürekli olarak her yıl milyarlarca dolar cari açık veren bir ülkenin vatandaşları olarak "cari açık" kavramını bilmemiz gerekir diye düşünüyorum.

Cari açık kavramını şu şekilde tanımlamak mümkündür:
Bir ülkenin mal ve hizmet alış verişi ile çeşitli şekillerde meydana gelen para girişi çıkışı işlemlerinde toplam gelirinin giderinden fazla olması durumuna cari açık diyebiliriz.
Toplam geliri ve gideri eşit ise de buna cari denge, gelirleri fazlaysa da buna cari fazla şeklinde tanımlanabilir.

Yorumlar