Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesine öğretim üyesi alınacaktır.

1- 2547 Sayılı Kanunun 23 ve 25 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği gereğince Doçent ve Yardımcı Doçentler daimi statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

2- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

3- Başvurular ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4- İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

5- Başvuru ile ilgili belge içerigine WWW.btU.edU.tr adresinden ulaşılabilir.

B İ R İ M ANAB İ L İ M DALI KADRO ÜNVANI KADRO DERECES İ ADET AÇIKLAMA
Do ğ a Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisli ğ i Doçent 1 1 Ta ş ıt Tasarım Optimizasyonu
Do ğ a Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisli ğ i Yardımcı Doçent 3 1 Makine Dinami ğ i ve Teorisi
Do ğ a Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisli ğ i Yardımcı Doçent 3 1 Mekanik (Kırılma Mekani ğ i)
Do ğ a Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli ğ i Yardımcı Doçent 3 3
Do ğ a Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Kimya Yardımcı Doçent 3 1 Organik Kimya
Do ğ a Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Kimya Yardımcı Doçent 3 1 Fizikokimya
Do ğ a Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Kimya Yardımcı Doçent 4 1 Fizikokimya

Yorumlar