YAPILMASI GEREKENLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Dünya, belirli aralıklarla sıcak ve soğuk dönemler yaşamaktadır. Günümüzde soğuk bir dönemde olması gerekirken, sanayi devriminin etkisiyle 1875'ten sonra ısınma eğilimi göstermiştir. Bunun en önemli nedeni, sanayileşmeyle artan fosil yakıt tüketiminin yapay sera gazı salınımını arttırmasıdır. Ayrıca gelişen sanayi ürünlerinin, artan nüfus tarafından tüketimi de sera etkisini çoğaltmaktadır.
Kullanımları yakın zamanda durdurulsa bile günümüze kadar atmosfere bırakılan yapay sera gazlarının yok olması için yüzlerce yıl gerekmektedir. Sera gazı salınımlarının tamamen durdurulmasının imkansızlığına rağmen, bazı önlemlerin alınması zorunludur.
Alacağımız önlemleri maddeler halinde sıralarsak:
·Fosil enerji kaynaklarının kullanımının en aza indirgenmesi.
·Yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verilmesi ve kullanımının
yaygınlaştırılması.
·Enerji verimliliğinin ve enerji tasarrufunun arttırılması.
·Yeni teknolojilerin kullanılması ve geliştirilmesi.
·Ülkelerin konferanslarda alınan kararlara uymaları. Bunun için Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi oluşumların uluslarası ortamda denetleyici rol oynamaları.
·Bireylerin bu konuda bilinçlendirilmesi "Yerel düşün, kişisel hareket et!" düşüncesi doğrultusunda harekete geçirilmesi.
·Küresel ısınma konusunda bilinçlendirici nitelikte "gençlik eğitim programları"nın oluşturulması.

Yorumlar