NÜKLEER ENERJİ

Atom çekirdeğinin parçalanmasıyla ortaya çıkan enerjidir. Uranyum 235 kullanan nükleer reaktörler, füzyon tepkimesi sırasında açığa çıkan bu enerjiyle çalışmaktadır.
Nükleer santraller, sera etkisini arttırıcı karbondioksit, sülfür ve nitrojen oksit gibi gazları açığa çıkarmamaktadır. Fransa, 1980 yılından sonra nükleer enerjiye geçerek elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan kirliliği %80-90 azaltmıştır.
Nükleer santrallerin kullanımından, yüksek işletme performanslarına rağmen, bazı dezavantajları nedeniyle kaçınılmaktadır.

Bir uranyum atomunun füzyon tepkimesi sırasında açığa çıkardığı enerji; bir karbon atomunun yanmasıyla oluşan enerjiden elli milyon kez daha fazladır.

Yorumlar