KÜRESEL ISINMAYA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Küresel ısınmayı arttıran ana etmen olan sera gazları salımının başlıca nedeni enerji üretim sürecidir. Enerji üretiminde sera etkisine yol açmayan alternatif enerji kaynaklarının kullanımı, ısınmanın engellenmesinde önem kazanmaktadır. Bu nedenle, gerek bireysel gerek kurumsal enerji tasarruf önlemleri, küresel ısınmayı dolaylı olarak engelleyici niteliktedir.
Bunun ötesinde yaptırım gücüne sahip Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi oluşumlar ısınmanın kontrol altına alınması amacıyla uluslarası ortamda yerlerini alarak etkin girişimlerde bulunmalıdırlar.

Yorumlar