KÜRESEL ISINMANIN İNSAN HAYATI ÜZERİNE ETKİLERİ

Sağlığa Etkileri
·Sıcaklık artışı özellikle yaşlı ve çocuk nüfusta yaşam kaybına neden olmaktadır.
·Bunun yanı sıra, yaşlılarda ve çocuklarda görülen Güneş çarpmasının artması beklenmektedir. ·Güneş ışığında yoğunlaşan kirli hava da, solunum yolu hastalıklarının artışa neden olacaktır.
·Sıtma gibi bulaşıcı hastalıklara neden olan sivrisinekler, 17ºC'nin altında yaşayamazlar. Sıcaklıktaki 5ºC'lik bir artış, Dünya üzerindeki %42'lik yaşama alanlarını %60'a çıkaracaktır.
·Kene gibi hayvanlar tarafından yayılan "Lyme" adlı deri hastalığı, artan sıcak havaya bağlı olarak bu hayvanların yaşam alanlarının genişlemesi sonucu daha fazla görülmektedir.
·Sıcaklık artışı, suda yaşayan parazitlerin yaşam alanlarını da genişletecektir.

Ekonomiye Etkileri
Olumsuz:
·"Küresel Isınma"nın bugüne kadar neden olduğu hasar 100 milyar doları bulmuştur.
·Değişen iklim koşulları nedeniyle, sigorta primleri artmaktadır.·Tarım bitkilerinde görülen hastalıklar ve verimsizlik nedeniyle sulama ve tarım ilaçlarına ayrılacak bütçe artmaktadır.
Olumlu:
·Japonya'da yapılan bir araştırma sonucu, CO2 miktarının 2 katına çıkması sonucunda pirinç üretiminin %25 artacağı ortaya çıkmıştır.

Yorumlar