KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ

Küresel ısnmanın bir sorun olarak görülmesi, iklimde neden olduğu değişikliklerin doğal yaşam ve insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerinden kaynaklanmaktadır.
İklim kuşaklarının kayması, bitki ve hayvan topluluklarının göç ve uyum sorununu beraberinde getirecektir. Buna ek olarak dünyaya yayılmış insan nüfusunun, yaşayışında ısınmaya bağlı değişiklikler gerekecektir. Yaşam koşullarının barınımı imkansızlaştırdığı bölgelerde ise göç zorunlu hale gelecektir.
Küresel ısınmanın neden olacağı değişikliklerin ekonomik etkileri de önem taşımaktadır. Doğal afetler ve hastalıklarda görülen artış, mülk ve sigorta primlerini yükseltecektir. Isınmanın tarımdaki olumsuz etkileri de ekonomik zarar biçiminde insan yaşamına yansımaktadır

Yorumlar