KÜRESEL ISINMANIN DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ

Doğal Bitki Örtüsü Üzerindeki Etkileri
Dünyadaki bitki örtüsünün ana elemanlarından olan ormanların, sıcak iklimlerin kuzey enlemlere doğru kayması sonucunda, doğal alanlarını kuzeye doğru kaydırmaları gereklidir. Oysa iklim değişikliklerine uyum sağlamaları oldukça zor olup uzun zaman gerektirmektedir.
1960'lardan sonra kükürt dioksitin ve fotokimyasal oksidantların kullanımının artması, hızlı kentleşme, nüfus artışı gibi nedenler, ağaçların bu hava yoğunluğundan etkilenmesini arttırmıştır. Örneğin SO2 ve O3 gazları ağaçlarda gözle görülebilecek boyutta lekeler bırakmaktadır.
Havada asılı bulunan kirletici gaz molekülleri yağışla toprağa geçer. Bu moleküller topraktaki bazı elementlerle reaksiyona girer ve oluşan asit türevleri kılcal tüylerle ağaç tarafından emilir. Bu yolla kirlilikten etkilenen ağaçlar dirençlerini yitirir, zayıf düşer. Böylelikle içlerine böcek ve parazitlerin girmesi kolaylaşmaktadır.

Tarım Ürünlerine Etkileri
Orta enlem kuşaklarında (45°-60°), sıcaklık alanları 150 ila 550 km arasında kutuplara doğru kayma gösterecektir. Bulundukları enlemin iklim özelliklerine bağlılık gösteren tarım ürünleri bu tip kaymalardan önemli
ölçüde etkilenecektir. Bazı ürünler bu enlemlerdeki don olaylarının azalmasından olumlu etkilenirken, bazıları ise yüksek sıcaklıklardan zarar görecektir.
Artan ısı yüzünden, musonların kayması ve kuruyan topraklar nedeniyle tropik ve sub-tropiklerde, verimlilikte azalma görülürken, Kuzey Kanada ve Avrupa'da, uzayan gelişme mevsimleri sayesinde, artış olabilecektir.
Yaşam alanlarını kutuplara kadar genişletecek olan böceklerin taşıdıkları hastalıklar ise ürün kayıplarına neden olabilecektir.

Okyanuslar
Geçen yüzyıl boyunca deniz seviyesi yaklaşık 10-25 cm'lik bir artış göstermiştir. 2100 yılına kadar ise, okyanus suyunun termal genleşmesi ve buz kütlelerinin erimesi sonucu 15 ila 95 cm arasında artış göstereceği öngörülmektedir. Tahmin edilen artış, son yüzyılda gerçekleşenin 2 ila 5 katı civarında olacaktır. Sahil bölgeleri ve adalar, yükselecek deniz seviyesinden en fazla etkilenecek yerlerdir.
Buna ek olarak deniz seviyesindeki artış, gelgitler, kuvvetli fırtınalar ve tsunami gibi doğa olaylarını da arttıracaktır.
Ayrıca denizlerin yükselmesi, sahildeki taze su kaynaklarını yok edebilecektir.

Doğal Yaşam
Birçok hayvan türünün beslenme düzeni sarsılacak, yaşam alanları daralacak ve büyük göçler yaşanabilecektir. Dünya Yaban Hayatını Koruma Fonu (WWF), bitki örtüsü ve canlıların üçte birinin küresel ısınma tehdidi altında olduğunu bildirmiştir.
WWF'nin "Küresel Isınma ve Farklı Türlerin Azalması" adlı raporunda, Rusya, Kanada ve İskandinavya'daki doğal yaşamın %70'inin yok olacağı belirtilmiştir.

Yorumlar

Yorum Gönder