ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ TASARRUFU

Tasarruf enerjisi
Enerjinin üretimi, taşınması ve tüketimi aşamasında kayıpların giderilmesi, enerji tüketiminin azaltılması ve kullanımın düzenlenmesi enerjide tasarruf sağlar.
Enerji Verimliliği
Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelere oranla %40 daha fazla elektrik harcamaktadır. Bunun nedeni, gelişmekte olan ülkelerin enerji üretim alt yapısını tamamlayamamış olması ve artık geçerliliği kalmamış teknolojileri kullanmasıdır. Üçüncü dünya ülkelerindeki enerjinin yarısı sanayi için harcanmaktadır.
Kojenerasyon, elektrik üretimi sırasında açığa çıkan ısının da değerlendirilmesi yöntemidi. Bu sistemlerde elektrik üretimi sırasında oluşan sıcak gazların ısısı, diğer sanayi işlemleri veya bina ısıtmalarında %90 oranında tasarruf sağlamaktadır.

Yorumlar